Badanie losów absolwentów

Badanie losów i karier absolwentów stanowi ważny element zarządzania wyższą uczelnią. Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o tym, co absolwenci sądzą o warunkach studiów na uczelni, o programach nauczania, jakości i przydatności studiów w uzyskaniu zatrudnienia, ciekawej pracy lub jakie trudności napotkali na rynku pracy. Badania losów i karier zawodowych absolwentów uczelni ujawniają występowanie pewnego nadmiaru kwalifikacji w stosunku do wymagań zadań zawodowych czy niedoboru lub braków pewnych elementów wiedzy lub […]