Brainstorm

Tysiące pomysłów. Jak wybrać ten najlepszy, najbliższy realizacji? Takie pytania są teraz dosyć częste w organizacjach nastawionych na kreatywność.

Spotkania typu „burzy mózgów” wniknęły do codziennego procesu podejmowania decyzji. Czy jesteś dyrektorem kreatywnym, kierownikiem rozwoju czy szefem działu produkcji prędzej czy później będziesz chciał wypracować nowe rozwiązania korzystając z kreatywności całego zespołu.

Proponujemy przeniesienie formy tradycyjnej do narzędzia informatycznego, które zapewni wygodę magazynowania pomysłów, głosowania i raportowania wyników sesji.

Logo BrainStorm

Rozwiązanie

Dużym wyzwaniem było zaprojektowanie aplikacji, która nie będzie blokować procesu kreatywnego myślenia. Dlatego też staraliśmy się odwzorować proces tradycyjnej sesji oraz usprawnić go dodając funkcje organizacyjne (np: licznik czasu pozostałego do końca spotkania) korzystające z dobrodziejstw nowoczesnej informatyki. Całość przebiegu spotkania podzieliliśmy na trzy etapy.

Zbieranie pomysłów

Pierwszym etapem jest zebranie pomysłów od uczestników spotkania. Każdy użytkownik ma możliwość wprowadzenia do aplikacji swoich pomysłów oraz załączenia do nich materiałów uzupełniających. Podczas sesji wszyscy będą mogli komentować pomysły i uczestniczyć w dyskucji na temat pomysłów.

brainstorm_screen_big1
brainstorm_screen_big2

Porządkowanie pomysłów

W drugim etapie sesji moderator może pogrupować pomysły w foldery np.: dotyczące grupy podobnych rozwiązań problemu lub powiązanych tematycznie. Pozwala to uporządkować wszystkie wypowiedzi i nadać odpowiedni bieg spotkaniu.

Głosowanie

Trzecim etapem spotkania jest głosowanie nad pomysłami lub folderami pomysłów. Każdy użytkownik ma do dyspozycji przydzieloną liczbę punktów, które może dowolnie przydzielić pomysłom. Po zakończeniu tego etapu punkty na poszczególne pomysły są sumowane i użytkownicy mają wgląd w raport końcowy, który prezentuje ostatecznie wyniki głosowań. Dzięki temu w klarowny sposób można ocenić, który z pomysłów zyskał przychylność uczestników spotkania.

Zrealizowane sesje są archiwizowane i przechowywane na serwerze, aplikacja automatycznie generuje raporty przebiegu sesji – wszystkie pomysły, wyniki głosowań, wykresy.