GreenCompIT

Transfer dobrych praktyk oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami wspomagany narzędziami informatycznymi (GREEN-COMP-IT).


Transfer europejskich dobrych praktyk, rozwój i poprawa, jakości szkoleń i kwalifikacji zawodowych pracowników w nowym zawodzie Technik-organizator gospodarki odpadami z wykorzystaniem opracowanych modułów szkoleniowych opartych na standardach kompetencji zawodowych, efektach uczenia się i systemie ECVET oraz wspomaganych narzędziami informatycznymi do zarządzania kompetencjami.

Problematyka szkoleniowa projektu nawiązuje do rozwoju idei „zielonej gospodarki”, co stanowi odpowiedź na globalne problemy degradacji środowiska naturalnego przez ekspansywną, gospodarczą działalność człowieka. W UE gospodarka odpadami jest szybko rozwijającym się rynkiem, generującym nowe miejsca pracy wymagające nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, co będzie przedmiotem prowadzonych w projekcie badań prac projektowych i wdrożeniowych.

W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzą: ISQ (PT), FEucP (PL), ITeE-PIB (PL), e-Dialog (PL), Gastrike Atervinnare (SE), ZPWiM (PL) and f-bb gGmbH (DE)

EU-Programme: Erasmus +, Strategic Partnerships
Coordination: FEuCP (Poland)
Contact: Piotr Piasecki
Duration: September 2014 – August 2016
Website: http://greencompit.eu/