Kontakt

Adres

eDialog Sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 121
91-863 Łódź

NIP: 725-200-19-65
REGON: 100711117
KRS: 0000333352
Kapitał Założycielski: 195 000 zł
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Adresy poczty elektronicznej

Biuro spółki: biuro@edialog.pl
Marketing i sprzedaż: marketing@edialog.pl
Pomoc techniczna: pomoc@edialog.pl