Minerva BizRozmawiajmy językiem kompetencji

Współpraca z Uczelnią

Czy wiedzieliście Państwo, że Uczelnie Wyższe są zainteresowane transferem i komercjalizacją wiedzy? Kadra akademicka chętnie wspomoże Państwa w działaniach biznesowych jak również wyciąga pomocną dłoń przy rozwiązywaniu problemów. Współpraca z Uczelnią Wyższą może być realizowana na wielu płaszczyznach. Nie musi być ona skierowana tylko na pozyskiwanie pracowników, praktykantów czy stażystów. Aby się rozwijać rynek edukacyjny potrzebuję realnej i ścisłej współpracy z biznesem aby możliwe było dzielenie doświadczeń pomiędzy naukowcami a praktykami. Studenci w ramach zajęć mogą zamiast opracowywać rozwiązania teoretycznych zagadnień poświęcić czas na praktyczne case’y przekazane przez biznes. Minerva Biz oddaję w Państwa ręce możliwość nawiązania współpracy z Uczelnią poprzez zgłoszenie kwestii w kafelku Badania i Rozwój.

Rozszerzone profilowanie kandydatów

Język kompetencji to doskonałe narzędzie do komunikacji pomiędzy edukacją a biznesem. Jest on zrozumiały zarówno przez kadrę akademicką jak i przez działy HR. Uczelnie potrafią się posługiwać tym uniwersalnym językiem do wskazania, którzy ich studenci lub absolwenci będą Państwu pomocni. Określenie wymagań przy rekrutacji może zostać rozszerzone o profilowanie kandydatów poprzez wskazanie kompetencji kluczowych do wykonywania zadań na stanowisku. Kafelek Ogłoszenia pozwala na publikację ogłoszenia wśród studentów i absolwentów Uczelni zawierającego uniwersalny profil kompetencji i kwalifikacji.

Minerva Biz jako integralna część platformy Minerva stanowi łącznik pozwalający na łatwą i skuteczną komunikację pomiędzy edukacją a biznesem.

Od 2004 roku nasz zespół pracuję nad uniwersalnym rozwiązaniem łączącym wszystkich graczy rynku pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy naszych partnerów stworzyliśmy rozwiązanie, które ułatwia współpracę i zapewnia możliwość analizy kluczowych wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom o pracę. Wiedza ta – potrzebna przede wszystkim Uczelniom Wyższym do przeprowadzenia korekt w programach kształcenia pozwala na zapewnienie lepszej jakości kształcenia oraz poprawnie wykształconych absolwentów.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do grona firm, które będą miały wpływ na kierunek zmian w kształceniu studentów.


Dzięki współpracy z Uczelniami przygotowaliśmy aplikację Minerva Biz, która otwiera elektroniczny kanał komunikacji w 6 obszarach:

Moja firma
Możecie Państwo w tym miejscu dla swojej wygody uzupełnić informację o swojej firmie jak również odwzorować strukturę swojej organizacji.
Ogłoszenia
Możliwość przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji wśród studentów i absolwentów Uczelni to kluczowy element platformy. Język kompetencji wspomaga wyszukiwanie kandydatów o odpowiednich umiejętnościach.
Moje szkolenia
Oferta edukacyjna Uczelni nie ogranicza się tylko do realizacji programów studiów. Dlatego też przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa możliwość skorzystania ze szkoleń, warsztatów czy kursów realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi lub firmami szkoleniowymi.
Moja opinia
Dbając o jakość kształcenia rynek edukacyjny potrzebuję obiektywnej informacji zwrotnej. Dlatego też w tym miejscu udostępniamy dla Państwa narzędzie pozwalające na ocenę wielu aspektów działania Uczelni poczynając od jednostek uczelni (np. Akademickie Biuro Karier, Biuro Informacji, Wydział Zarządzania), działań, wydarzeń (np. Targi Pracy, Dni Kariery) po ocenę studenta czy absolwenta (np. ocena praktyki czy stażu)
Badania i rozwój
Transfer wiedzy i jej komercjalizacja jest jednym z priorytetów Nauki. Wiele pomysłów czy odkryć naukowych często zostaję zapomniana „schowana głęboko w szufladzie”. Biznes poszukuję pomysłów lub wsparcia przy rozwiązywaniu problemów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości współpracy. W tym miejscu znajdziecie Państwo informację o interesujących projektach prowadzonych przez Uczelnie Wyższe jak również opcję zgłoszenia swojego problemu czy zapytania, przy którym kadra akademicka mogłaby okazać się pomocna.
Rada Biznesu
Forum dyskusyjne związane z pracami Rady Biznesu czyli organu Uczelni zrzeszającego pracodawców, którzy są „głosem” rynku pracy przy opracowywaniu programów kształcenia.