O firmie

eDialog Sp. z o. o. został zawiązany w dniu 2 czerwca 2009 r. jako zwieńczenie wieloletniej, trwającej od 2004 roku wspólnej pracy zespołu. Kluczowym dorobkiem, który został wniesiony przez Zespół do założonej Spółki są:

 • system MinervaPRO – oprogramowanie wspomagające proces zarządzania kompetencjami personelu, procesy rozwoju zawodowego i szkoleń,
 • systemy wideo-komunikacyjne z wykorzystaniem technik internetowych:
  • eDialogLecture – wspomaganie nauczania na odległość – wirtualne wykłady i ćwiczenia, a także konferencje poprzez Internet,
  • eDialogInquiry – prowadzenie badań ankietowych z wykorzystaniem Internetu,
  • eDialogConnector – prowadzenie „wirtualnych” spotkań zespołów projektowych i grup roboczych,
  • eDialogConsultant – świadczenie usług doradczych, wsparcie procesu sprzedaży, biuro obsługi klienta,
  • eDialogWebcast – transmisje internetowe z konferencji, spotkań i innych wydarzeń.
Produkty eDialog
Wartym wspomnienia jest również fakt, iż Zespół w latach 2005-2008 wziął udział w realizacji projektu „Platforma e-Dialog” sfinansowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Rezultatem głównym tego projektu jest system internetowy Platforma e-Dialog wspomagający procesy zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach. W trakcie realizacji Projektu system został zaprojektowany, wytworzony i wdrożony w 100 przedsiębiorstwach.

Obecnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • utrzymanie i obsługa techniczna systemu Platforma e-Dialog, rozwijanie dodatkowych, użytecznych funkcjonalności, aplikowanie do projektów finansowanych w ramach funduszy europejskich,
 • rozwijanie i wdrażanie oprogramowania Minerva,
 • rozwijanie i wdrażanie internetowego oprogramowania komunikacyjnego.

Nasza Misja

Dostarczając naszym Klientom z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostkom rządowym i samorządowym internetowe rozwiązania informatyczne oraz świadcząc usługi doradcze skutecznie wspierające procesy:

 • zarządzania personelem,
 • rozwoju zawodowego personelu, w tym procesy podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i trening indywidualny,
 • kreowania rozwiązań innowacyjnych,
 • komunikacyjne,

przyczyniamy się do ciągłego podnoszenia efektywności i elastyczności funkcjonowania ich organizacji.

Nasza Wizja

Stać się wiarygodnym i darzonym zaufaniem dostawcą rozwiązań informatycznych i usług dla sektora przedsiębiorstw i administracji publicznej w zakresie operacyjnego i strategicznego wsparcia rozwoju personelu i wdrażania innowacji.