Polityka prywatności aplikacji Tropiciel

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z aplikacji mobilnej Tropiciel.
2. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pomocą aplikacji jest
eDialog Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 121, 91-863.
KRS 0000333352 NIP 725-200-19-65 REGON 100711117
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z zasad konkretnej gry np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Informacje o położeniu urządzenia nie są przechowywane, a jedynie porównywane z zawartością bazy punktów topograficznych.
11. Numer IMEI urządzenia jest przechowywany w celu zapobieganiu uruchamiania gry na wielu urządzeniach na raz.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej aplikacji. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W aplikacji mogą pojawiać się linki do stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej aplikacji i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą firmę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można na stronie edialog.pl/kontakt.