MinervaEDU

Raporty PKA

Wykorzystanie i agregacja danych do raportowania na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej plan studiów integralność...

MinervaEDU
Wspomaganie pracy koordynatora kierunku studiów

Definiowanie i modyfikowanie kierunkowych efektów kształcenia (dla każdego kierunku, w kategoriach: wiedza, umiejętności, postawy,...

MinervaEDU
Biblioteka efektów kształcenia

Administrowanie słownikami efektów kształcenia oraz wzajemnymi relacjami i oddziaływaniem przedmiotowych, kierunkowych i obszarowych efektów...

MinervaEDU
Pełna obsługa przedmiotów

Ewidencja przedmiotów, formy zajęć, liczba godzin i punktów ECTS, treści kształcenia, przedmiotowe i kierunkowe...

MinervaEDU
Zarządzanie programami kształcenia

Administrowanie i zarządzanie programami kształcenia i kartami przedmiotów z „jednego miejsca”, wprowadzanie danych zgodnie...

MinervaEDU