Pełna obsługa przedmiotów

Pełna obsługa przedmiotów

Opis

Ewidencja przedmiotów, formy zajęć, liczba godzin i punktów ECTS, treści kształcenia, przedmiotowe i kierunkowe efekty kształcenia

Project Details

Categories
MinervaEDU