Raporty PKA

Raporty PKA

Opis

Wykorzystanie i agregacja danych do raportowania na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • plan studiów
  • integralność godzin i punktów ECTS (raport dynamiczny i do EXCEL’a)
  • profil obszarowych efektów kształcenia
  • profil kierunkowych efektów kształcenia wraz z oddziaływaniem (matrycą) na
  • obszarowe efekty kształcenia
  • przedmiotowe efekty kształcenia
  • (matryca) oddziaływanie przedmiotów (+ forma zajęć) na kierunkowe efekty kształcenia
  • (matryca) oddziaływanie przedmiotowych efektów kształcenia na kierunkowe efekty kształcenia
  • stopień osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w semestrach
  • metody weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia

Project Details

Categories
MinervaEDU