Wspomaganie pracy koordynatora kierunku studiów

Wspomaganie pracy koordynatora kierunku studiów

Opis

  • Definiowanie i modyfikowanie kierunkowych efektów kształcenia (dla każdego kierunku, w kategoriach: wiedza, umiejętności, postawy, oraz profilu ogólnoakademicki, praktyczny)
  • Definiowanie i modyfikowanie tabeli zależności pomiędzy kierunkowymi efektami kształcenia a obszarowymi efektami kształcenia dla każdego kierunku (profilu przypisanego do kierunku)

Project Details

Categories
MinervaEDU